Praktijk beeldende therapie

Open handen

Met lege handen komen staan? Door de gebrokenheid in dit leven kunnen handen gebald zijn in vuisten van boosheid, kunnen handen vastzitten in verdriet, of knel zitten in spanning, hoge verwachtingen of angst. Handen kunnen gesloten zijn in onvermogen om contact te maken. Handen kunnen bezoedeld zijn, krachteloos of slap. Dit kan voortkomen uit patronen die ontwikkeld zijn in relaties, op het werk, idealen, trauma, verlies of gezondheid. Als handen open zijn, dan kunnen zij op zoek gaan, ervaren, volgen,(her)ontdekken, loslaten, (liefde) geven en ontvangen, herstellen, ontplooien, verbinding maken, doorgeven.
Werken met materialen levert een beeld op. Een beeld kan een aanzet zijn tot bewustwording, waardoor inzicht en verandering op gang kan komen in het dagelijks leven. Dit doen we door te kijken wat de Bijbel zegt over thema’s die aan de orde komen. In de Bijbel worden we opgeroepen om vernieuwd te worden in ons denken. Beeldende vaktherapie is een ervarings- gerichte psychotherapie. Dit kan helpend zijn om veranderingen en nieuw gedrag te oefenen. Beeldende middelen, zoals teken en schildertechnieken, houtbewerking, steen, klei, en textiel, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken. De werkwijze in het beeldend handelen komt overeen met het handelen in het dagelijks leven. Denken, voelen, handelen kunnen weer in balans komen.
Vraag kosteloos een kennismakingssessie aan, om te kijken of er een klik is en beeldende therapie aansluit bij verwachtingen.

Heeft u vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact op, voor meer informatie.